Type and hit ENTER

Chinatown Bangkok

All the posts published.

จะพาไปทำความรู้จักถนนสายประวัติศาสตร์ในวันที่รถไฟฟ้าเดินทางมาถึง ไปสัมผัสเสน่ห์และกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโรเนียล ความเก่าแก่ที่ซ่อนตัวเงียบอยู่ในความพลุกพล่านของคนในเมืองใหญ่

พฤศจิกายน 21, 2019
Chinatown Bangkok Archives - ลาพักเที่ยว