เส้นทางสายเกลือ

All the posts published.

ไปดูวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำตามรอยวัฒนธรรมการผลิตเกลือสินเธาว์โบราณที่บ้านท่าสะอาดใต้ บ่อเกลือหัวแฮด เป็นแหล่งผลิตเกลือที่ทำสืบต่อกันมาหลายร้อยปี

มกราคม 4, 2020
เส้นทางสายเกลือ | ลาพักเที่ยว