Type and hit ENTER

เมืองสามหมอก

All the posts published.

จุดชมทุ่งบัวตองที่ใหญ่ที่สุด สวยที่สุดในไทย ไปชมความงามของขุนเขาที่แต่งแต้มสีสันด้วยดอกบัวตอง บนความสูง 1600 เมตร ยาวสุดลูกตากว่า 500 ไร่ ดอกบัวตองจะบานเต็มที่ช่วงหลังวันลอยกระทงของทุกปี

พฤศจิกายน 27, 2019

วัฒนธรรม ความงดงามหลังม่านหมอก เสน่ห์ของความเรียบง่าย ธรรมชาติสมบูรณ์พร้อมกว่าที่ไหนๆ ไม่เหมือนใครด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์

พฤศจิกายน 27, 2019
เมืองสามหมอก Archives - ลาพักเที่ยว