เที่ยวอินเดียสบายกว่าใคร

All the posts published.

บินตรงสู่เมืองอาห์เมดาบัด สัมผัสประสบการณ์อินเดียครั้งแรก อาห์เมดาบัด (Ahmedabad) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญของรัฐคุชราต (Gujarat) และเป็นเมืองมรดกโลกแห่งแรกของอินเดียอีกด้วย

พฤศจิกายน 27, 2019
เที่ยวอินเดียสบายกว่าใคร | ลาพักเที่ยว