Type and hit ENTER

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

All the posts published.

แหล่งต้นน้ำลำธาร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมานำไข่ไก่มาต้ม ชมน้ำตกและแช่ออนเซ็นแบบส่วนตัว แสงแดดสาดส่องละอองหมอกควันที่พวยพุ่งจากน้ำพุร้อนตอนเช้าสวยงามและสงบเงียบมากครับ คนน้อยไม่วุ่นวาย ช่วงนี้อากาศก็เย็นสบายกำลังดี มีแหล่งกำเนิดลำน้ำแม่มอญคือน้ำตกแจ้ซ้อนซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน มีอยู่ทั้งหมด 6 ชั้นสวยงามบรรยากาศแตกต่างกันไป

พฤศจิกายน 21, 2022
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน Archives - ลาพักเที่ยว