Type and hit ENTER

อุทยานภูผาม่าน

All the posts published.

ป่าสนดงลาน | ขอนแก่น ทิวสนสามใบในช่วงปลายฤดูฝน . พิกัดถ่ายรูประหว่างทางกับป่าสนดงลาน บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย จุดจอดแวะชมธรรมชาติ สูดอากาศสดชื่น กับดอกไม้ป่า ต้นหญ้าสีเขียว และทิวสนสามใบในช่วงปลายฤดูฝน . สวนสนสามใบเป็นแปลงงานวิจัยของสำนักวิจัยและนักพัฒนาป่าไม้ อยู่ไม่ไกลจากอุทยานภูผาม่าน วิกฤติการณ์ความแห้งแล้งในช่วงหลายปีที่ผ่าน ต้นสนบางส่วนยืนต้นตาย น่าเสียดายถ้าใครยังไม่มีโอกาสมา ลาพักเที่ยวอาสาเก็บภาพอัพเดทล่าสุดของปีนี้มาฝาก ใครเดินทางผ่านไปยังภูกระดึงลองแวะเที่ยวได้ครับ . …

ธันวาคม 20, 2021
อุทยานภูผาม่าน Archives - ลาพักเที่ยว