Type and hit ENTER

วัดตะโก

All the posts published.

เที่ยววัดตะโก “กราบหลวงพ่อรวย” วัดตะโกขึ้นชื่อเรื่องวัตถุมงคล ผู้คนนิยมมาสักการะบูชาสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยพระเกจิชื่อดัง ที่เก็บรักษาไว้ในโลงแก้วให้ลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาแวะเวียนมาไม่ขาดสาย

กรกฎาคม 27, 2020
วัดตะโก Archives - ลาพักเที่ยว