วัดชเวนันดอว์

All the posts published.

ถึงความทันสมัยเทคโนโลยี สัญญาณคลื่นโทรศัพท์ 4G จะครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่วิถีของคนที่ยังคงเรียบง่ายและรักษาความเป็นอัตลักษณ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น

พฤศจิกายน 28, 2019
วัดชเวนันดอว์ | ลาพักเที่ยว