ร้าน ๗ พยางค์

All the posts published.

แอ่วเหนือฮิป ฮิป ปิกนิกกับชนเผ่า พักกินข้าวพื้นเมืองแต้แต้ บนยอดดอยสูง ลองทำกิจกรรมผ้าบาติก สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตน่ารักๆ สไตล์ชนเผ่าม้ง ลาหู่ แบบดั้งเดิม

สิงหาคม 23, 2019
ร้าน ๗ พยางค์ | ลาพักเที่ยว