ฟุกุชิมะ

All the posts published.

ฟูกูชิมะ สามารถเที่ยวได้ทุกฤดู แต่ถ้าใครอยากมาชมใบไม้เปลี่ยนสีก่อนจะถึงฤดูใบไม้ร่วงต้องมาช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม

กันยายน 24, 2019
ฟุกุชิมะ | ลาพักเที่ยว