พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์

All the posts published.

วันที่ลมหนาวพัดผ่าน กาลเวลาเคลื่อนเกือบครบปี ได้เวลาลาพักเที่ยวไปที่อากาศดี ๆ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ธันวาคม 3, 2019
พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ | ลาพักเที่ยว