พิธีสรงน้ำพระผ่านรางกระบอกไม้ไผ่

All the posts published.

สะพานมอญ สังขละบุรี

เมษายน 26, 2018
พิธีสรงน้ำพระผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ | ลาพักเที่ยว