พระโพธิสัตว์กวนอิม

All the posts published.

วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา

มิถุนายน 18, 2018
พระโพธิสัตว์กวนอิม | ลาพักเที่ยว