Type and hit ENTER

บ่อเกลือ

All the posts published.

หมูบ้านชุมชนชาวเขาเล็กๆที่อยู่บนความสูงระดับน้ำทะเลกว่า 1000 เมตร ฝูงแพะตัวเล็กตัวน้อยถูกไล่ต้อนไปตามถนน หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู ของป่าที่ชาวบ้านนำมาวางขาย อย่างเช่น เขาควาย มะไฟกา อาหารป่า หน่อไม้ ฯลฯ ให้คนสัญจรผ่านไปได้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก

สิงหาคม 8, 2020

ไปดูวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำตามรอยวัฒนธรรมการผลิตเกลือสินเธาว์โบราณที่บ้านท่าสะอาดใต้ บ่อเกลือหัวแฮด เป็นแหล่งผลิตเกลือที่ทำสืบต่อกันมาหลายร้อยปี

มกราคม 4, 2020

เที่ยวน่าน หน้าฝน Nan in the rainy season

กรกฎาคม 3, 2018
บ่อเกลือ Archives - ลาพักเที่ยว